Dàn Karaoke Loa 25

9.999.000 
17.199.000 
14.399.000 

Dàn Karaoke Loa 30

Thiết bị

-25%
-15%
7.690.000 
-12%
2.200.000 

Loa gia đình

Cấu hình sân khấu gọn nhẹ, mạnh mẽ đầy uy lực, với các dòng cho khách hàng yên
tâm lựa chọn

Loa Sân Khấu

Video