Vang Liền Công Suất DAVS-DA800

Liên hệ

  • 3 đường input cho micro
  • Chống hú tự động
  • Chỉnh bass, treble, nhanh, chậm cho echo
  • Chỉnh bass, treble cho Micro và music
  • kết nối Bluetooth, USB, AV, Optical,
  • 2 kênh công suất 800W/4ohm/kênh
Danh mục: Từ khóa: