Vang Cơ DAVS-D8

Liên hệ

– 2 đường input micro
– Chỉnh bass, treble cho micro
– Chỉnh bass, treble, nhanh chậm cho echo
– Chỉnh âm lượng cho echo, micro, music
– Input nhạc qua USB, cổng quang, coxial, cổng AV, bluetooth
– Ouput LEFT, RIGHT, CENTER, SUB
– Cắt sub từ 40-160Hz, chỉnh âm lượng cho sub

Danh mục: