Amply Karaoke DAVS DA-2020X

Liên hệ

  • 2 đường input micro
  • Chỉnh bass, treble cho từng kênh micro
  • Chỉnh bass, treble, nhanh, chậm cho echo
  • Chỉnh bass, treble cho đường music
  • Kết nối qua Bluetooth,USB, thẻ micro SD, jack 3.5, jack AV, Optical
  • Công suất 200W/4ohm
  • Phù hợp với loa DAVS-921, DAVS-922, DAVS-931