Bộ karaoke gia đình 14,5tr

14.500.000 

cấu hình karaoke cho phòng 40m2, tăng cường sub điện, amply có bluetooth kết nối với điện thoại

– 1 cặp loa karaoke DAVS-931

– 1 sub điện DAVS-930

– 1 amply có bluetooth DAVS-DA2020X

– 1 micro dây behringer


Thông tin liên hệ: 0904 258 100
facebook DAVS Việt Nam