Bộ karaoke gia đình 11tr

11.200.000 

Bộ karaoke gia đình gồm có:

1 cặp loa DAVS-922

1 Amply có bluetooth DAVS-DA2020X

1 cặp micro dây Behringer